Ledelsessparring
Vi tilbyder sparring til ledere i virksomheder og organisationer, som har udfordringer med psykisk arbejdsmiljø,
højt sygefravær, højt arbejdspres, dårlig trivsel, hyppig udskiftning i medarbejdere o.lign.
I vores rådgivning har vi fokus på at hjælpe lederen til mere bæredygtig ledelse bl.a. gennem stillingtagen til bedre
balance mellem opgavekrav og afsatte ressourcer, og opstilling af konkrete målsætninger, tiltag og løsninger 
for teamet, afdelingen eller organisationen afhængig af, hvad der er meningsfuldt på baggrund af analysen
af problemstillingerne.

Pris: Aftales individuelt