Krise, stress & belastende livssituationer


 
Vi kan hjælpe dig med

  • At genvinde fodfæste
  • Danne overblik over din situation
  • Håndtere og forstå reaktioner og efterreaktioner
  • Bearbejde oplevelser (af svigt, afmagt, overvældethed, skyld, skam mf.)
  • Se på sammenhænge mellem oplevelser, reaktioner og erfaringer
  • Skabe forandring gennem realistiske målsætninger og opnåelige handlinger


Os begge i sort hvid - spejlvendt
Brigitte Kjær Pedersen & Christina Hoffmann-Christensen
Vi møder dig med varme, respekt,
m
odspil, humor & nærvær.

Kontaktinfo / Tidsbestilling / Afbud
kontakt@khpsyk.dk
Telefonnummer: 86829584 
(kun telefonsvarerbeskeder / der kan ikke sendes sms til nummeret)
Ved virtuelle samtaleforløb anvendes TEAMS
Betaling
Afbud

Praktisk info
Psykologerne Kjær & Hoffmann
Ferskvandscentret Erhvervspark
Vejlsøvej 51, Bygning N, Plan 2 (oversigtskort)
8600 Silkeborg

Gratis parkering (oversigtskort)
Offentlig transport
Venteområde med adgang til toiletter