Velkommen til Psykologerne Kjær og Hoffmann

Krise, stress & belastende livssituationer

Vi kan hjælpe med

Krise, stress & belastende livssituationer

Vi kan hjælpe dig med

  • At genvinde fodfæste
  • Danne overblik over din situation
  • Håndtere og forstå reaktioner og efterreaktioner
  • Bearbejde oplevelser (af svigt, afmagt, overvældethed, skyld, skam mf.)
  • Se på sammenhænge mellem oplevelser, reaktioner og erfaringer
  • Skabe forandring gennem realistiske målsætninger og opnåelige handlinger

Vi møder dig med varme, respekt, modspil, humor & nærvær.

Brigitte Kjær Pedersen og
Christina Hoffmann-Christensen