Samtaleforløb til voksne
At være under pres af den ene eller anden slags, kan give os en lang række fysiske og psykiske reaktioner, så som søvnproblemer, hjertebanken, koncentrationsbesvær, grådlabilitet, følelser af afmagt, frustration, handlingslammelse, vrede, sorg, utilstrækkelighed m.fl. Vi kan hjælpe dig med at genvinde fodfæste, håndtere og forstå reaktioner, bearbejde og skabe forandring i din situation.Så kontakt  os, hvis du befinder dig i en situation præget af:

  • Krise – Eksempelvis som reaktion på en uforudset situation, voldsom eller akut hændelse eller som reaktion på gentagende eller længerevarende belastninger
  • Stress – Eksempelvis som reaktion på manglende sammenhæng mellem opgavemængde, tid og ressourcer, dårligt psykisk arbejdsmiljø, ringe sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv, eller oplevelse af manglende indflydelse og kontrol.
  • Andre belastende livsomstændigheder – Mange forhold kan skabe en belastende livssituation f.eks. tab, skilsmisse eller fyring, men man kan også opleve, at mere diffuse omstændigheder tilsammen belaster i en grad, så det påvirker livskvaliteten
    negativt.

Pris: kr. 1050 pr samtale (50 minutter)
Kr. 1500 pr samtale ved to deltagere (60 minutter)
Ved ønske om inddragelse af flere deltagere/kommunalt formulerede opgaver aftales pris.

Du har eventuelt mulighed for at få tilskud gennem Sygesikringen Danmark Psykologhjælp | Sygeforsikringen “danmark”
Vi har IKKE mulighed for at tage imod henvisning fra egen læge med tilskud fra den offentlige sygesikring