Regler om tavshedspligt

Regler om psykologers tavshedspligt fra Dansk Psykolog Forenings folder om tavshedspligt.

Psykologer har som udgangspunkt tavshedspligt. Enkelte love forpligter imidlertid psykologer til at videregive fortrolige oplysninger, hvis psykologen vurderer, at situationen er så alvorlig, at tavshedspligten skal brydes. Dette kan eksempelvis være følgende:

  • Psykologen skal ubetinget underrette et barns hjemkommune, hvis psykologen vurderer, at et barn eller en ung under 18 år er udsat eller har brug for særlig støtte – også selv om barnet eller forældrene modsætter sig underretningen.
  • I tilfælde hvor psykologen vurderer, at en klient selv eller andre er udsat for åbenlys fare. Psykologen skal i den situation bryde sin tavshedspligt for at beskytte andres liv og velfærd.
  • Endelig kan klienten selv ønske, at tavshedspligten skal brydes, og at psykologen skal videregive fortrolige oplysninger til andre. Det kan være til myndigheder eller i forbindelse med forsikringssager.

Hvis der videregives oplysninger, må psykologen kun videregive det, som er relevant og nødvendigt for en sags afklaring. Psykologen skal ved videregivelsen underrette klienten om, hvilke oplysninger der vil blive videregivet til hvem, og hvorfor det er nødvendigt – fraset underretninger

Kontakt os for en uforpligtende snak