Supervision
Vi tilbyder individuel- og gruppesupervision til psykologer og andre faggrupper. Vores fokus i supervisionen er udviklingen
af egen rolle som fagperson, samt mestring og håndtering af udfordringer, relationer, positioner og belastninger, som du
møder i dit arbejde. Vores supervisionsrum er kendetegnet ved en tydelig rammesætning og rollefordeling, samt brugen af
spejling, metaforer og perspektiverende virkemidler.

Pris: kr. 1200 for individuel supervision (60 minutter)
Kr. 1600 pr person for gruppesupervision (120 minutter).
Ved grupper på 2 -3 personer tilknyttes én supervisor.
Ved grupper på 4 – 6 personer tilknyttes to supervisorer og prisen aftales individuelt.  

Vi er begge autoriserede psykologer, hvorfor vi også kan yde supervision til psykologer med henblik på autorisation.