Om os

Vi er to autoriserede psykologer som har startet fælles psykologpraksis, fordi vi gerne vil skabe et sted, hvor mennesker oplever sig lyttet til og hjulpet videre i deres liv. Brigitte er 43 år og bor i et parcelhus sammen med sin kæreste og deres to døtre, mens Christina er 46 år og bor på et hobbylandbrug sammen med sin kæreste. Inden vi læste psykologi på Aalborg og Aarhus Universitet har vi begge to været ude at se verden, hvor Brigitte har boet og arbejdet i Irland og Spanien, mens Christina har rejst jorden rundt. Vi har også begge to arbejdet i restaurations-, turist samt kultur og eventbranchen før og mens vi uddannede os til psykologer.

Gennem vores efterfølgende 13 års ansættelse hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og parallelt hermed som krisepsykologer i over 10 år for HR-afdelingen i Herning Kommune, har vi fået omfattende erfaring med arbejdet med krise, stress og belastende livsomstændigheder. I vores funktion som krisepsykolog har det været vores opgave indenfor en ramme af fem samtaler at hjælpe de medarbejdere, der har oplevet nogle voldsomme hændelser eller været under længerevarende belastninger til at få fast grund under fødderne igen. Dette ved at hjælpe medarbejderen med at bearbejde situationen, få forståelse for egne reaktioner på belastningen, sætte fokus på at lade de mentale batterier op og få øje på handlemuligheder i forhold til belastningerne.

Vores arbejdsfelt i PPR har været kendetegnet ved høj grad af kompleksitet, hvor rammen har været mødeforløb med mange deltagere der har skullet arbejde sammen omkring at løse udviklings- og trivselsproblematikker. Opgaverne har ofte været præget af høj grad af bekymring, afmagt, frustration, handlingslammelse, utilstrækkelighed ol. Vores opgave har været at skabe rammer og processer, som har understøttet arbejdet med ønskede forandringer og målsætninger. Vores opgave har samtidig været at bidrage til at identificere problemstillinger og udvikle tiltag til problemløsninger, eksempelvis ved at vi har foretaget observationer af børnenes kontekster og formidlet vores viden om psykologiske og psykiatriske problemstillinger. Det har også været vores opgave at give sparring til ledere og supervision til psykologkollegaer, pædagoger og lærere med særlig fokus på at understøtte deres professionelle rolle i et komplekst arbejdsfelt.

Brigitte har også erfaring med teambuildingaktiviteter, gruppeforløb for unge med angst og selvværdsproblematikker ved Angstforeningen, og hun er certificeret i forældrevejledningsprogrammet New Forest Parenting Program (NFPP). Christina har også erfaring som projektleder for ”Projekt Læringsforstyrrende Uro”, CoolParents forløb, samt erfaring med samtaleforløb med unge, voksne og par hos Psykologgruppen Skejby og med børn, voksne og familier hos Familiehuset i Skive.

Kontakt os for en uforpligtende snak